انتخابات هیات مدیره انجمن داروسازان ساری

به اطلاع می رساند جلسه مجمع عمومی و انتخابات انجمن داروسازان ساری در روز جمعه

تاریخ 19 اسفند ماه 1401 از ساعت 11 صبح تا ساعت 14 در ساختمان نظام پزشکی ساری

(طبقه پنجم) برگزار میگردد.

استدعا دارد راس ساعت 11 در محل سازمان نظام پزشکی حضور بهم رسانید.

مدارک لازم جهت شرکت در انتخابات :

کارت عضویت جدید یا قدیم انجمن یا کارت نظام پزشکی یا پروانه مسئولیت فنی یا تاسیس و

پرداخت حق عضویت سال 1401

اضافه کردن نظر

کد امنیتی تغییر کد امنیتی

بالا رفتن